Wielu przedsiębiorców posiada samochód firmowy, który używany jest do prowadzenia działalności. Nie w każdym przypadku jest on własnością przedsiębiorstwa, niejednokrotnie jest wypożyczany na określony czas. Czy podatnik w tym przypadku może zaliczyć wynajem samochodu do kosztów podatkowych?

Oczywiście, że tak. Trzeba jednak mieć na uwadze, że pojazd służy do prowadzonej działalności a wydatki poniesione podczas jego użytkowania to koszty związane z uzyskanym przychodem lub zabezpieczenie ich źródła.

Do 2018 roku podatnik mógł ująć w kosztach pełną sumę wydatków związaną z wynajęciem pojazdu, od roku 2019 maksymalnie można wykazać kwotę 150 tys. zł, w przypadku samochodu elektrycznego limit kwoty wynosi 225 tys. zł. Podane kwoty są wartościami brutto z naliczonym podatkiem VAT.

Faktura za wynajem samochodu

Wysokość kosztów jakie podatnik chce odliczyć od wynajmu samochodu jest uzależniona od sposobu jego wykorzystania. Jeśli przedsiębiorca oprócz celów firmowych korzysta z samochodu także w celach prywatnych może odliczyć 50% podatki VAT i 75% kosztów eksploatacyjnych.

W przypadku gdy podatnik korzysta z samochodu tylko i wyłącznie w celu prowadzenia działalności przepisy pozwalają odliczyć 100% podatku VAT oraz 100% kosztów związanych z użytkowaniem pojazdu, jednak do urzędu skarbowego musi zgłosić druk VAT- 26.